UAB „Invictus“ pradėjo įgyvendinti įmonės gamybos procesų modernizavimo projektą

UAB „Invictus“ pradėjo įgyvendinti įmonės gamybos procesų modernizavimo projektą

UAB „Invictus“ pradėjo įgyvendinti projektą „Modernių technologijų diegimas UAB Invictus“ (projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0166).

Šiam projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“ bendrovei suteikta iki 500.000,00 Eur Europos Sąjungos paramos lėšų.

UAB „Invictus“ pagrindinė veikla – popieriaus ir kartono apdirbimas (pjaustymas), aprūpinant poligrafijos sektoriaus įmones nustatyto dydžio žaliavomis. Spaudos kokybei ir našumui didelę reikšmę turi ne tik popieriaus ar kartono kokybė, bet ir jo supjovimo kokybė ir tikslumas. UAB „Invictus“ popieriaus ir kartono žaliavą konvertuoja/supjauna iš didelių rulonų į mažus rulonus arba iš rulonų į lakštus. Įmonė gamina produkciją iš savo žaliavos bei teikia popieriaus ir kartono konvertavimo paslaugą, kuomet pjaustoma/konvertuojama užsakovų pristatyta žaliava.

UAB „Invictus“ daug dėmesio skiria turimos technologinės įrangos modernizavimui ir automatizavimui, aukštos supjovimo kokybės užtikrinimui. Siekiant konkuruoti intensyvios konkurencijos sąlygomis, įmonės veiklos plėtrą riboja gamybinių patalpų ir gamybinių pajėgumų trūkumas. Dėl šios priežasties buvo priimtas sprendimas prie esamų gamybinių patalpų pastatyti priestatą, išplečiant gamybinių ir sandėliavimo patalpų plotą. Taip pat numatyta įsigyti modernią kartono pjovimo technologinę liniją, taip užtikrinant įmonės gamybinių pajėgumų plėtrą.

Išplėtus įmonės gamybinius pajėgumus bei įdiegus modernią technologinę įrangą toliau bus tęsiama ir plėtojama įmonės gamybinė veikla – popieriaus ir kartono konvertavimas (pjovimas) iš didelių rulonų į mažesnius rulonus bei iš rulonų į lapus.

Daugiau informacijos: www.esinvesticijos.lt